LUMINARC | DOMINO | STEM GLASS | 35CL


LUMINARC | DOMINO | STEM GLASS | 35CL
Peference :
Ref.G8582
Unit :
Cái
Capacity :
35cl - 11 3/4 oz.
Width :
84.3mm - 3 1/4
Height :
206mm - 8
Weight :
160g
Company :
Luminarc

Thông tin đang cập nhật...

Thông tin đang cập nhật...

    JW P18/PG Dress